วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์-ฟาโรห์

2.เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นอยู่ของชาวอารยธรรมอียิปต์-ฟาโรห์

3.เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอารยธรรมอียิปต์-ฟาโรห์

โฆษณา